Doprava

Zabezpečujeme dopravu osôb vrámci celej Slovenkej a Českej republiky na Liptov, za účelom nami poskytovaných športových alebo relaxačných aktivít.